شما اینجایید:   محصولات و خدمات خدمات پرداخت صورتحساب

خدمات صورتحساب

خدمات پرداخت صورتحساب (Bill Payment Service)

به منظور ایجاد تسهیلات در پرداخت قبوض برق و ... مشترکینی که دارای انشعابات زیادی میباشند و در دریافت و پرداخت قبوض خود با مشکل مواجه هستند, واحد ارائه خدمات پرداخت قبوض از سال ۱۳۸۶ در شرکت پویش برق راه اندازی گردید. مسئولیتهای این واحدعبارتند از :

- گردآوری اطلاعات انشعابات متقاضی در سراسر کشور

- برقراری تعامل با شرکتهای سرویس دهنده در سرتاسر کشور جهت دریافت قبوض متقاضی

- پرداخت به موقع قبوض متقاضی به شرکتهای سرویس دهنده از محل تنخواه قراردادی در اختیار

- ارائه گزارش پرداختهای انجام شده جهت ترمیم تنخواه .