شما اینجایید: تازه ها از ابتدای مهرماه قبض کاغذی آب بها در سراسر استان هرمزگان حذف خواهد شد.

از ابتدای مهرماه قبض کاغذی آب بها در سراسر استان هرمزگان حذف خواهد شد.

  در راستای توسعه خدمات الکترونیک به مشترکین و کاهش مصرف کاغذ ، طی ابلاغ رسمی شرکت آب و فاضلاب قبض کاغذی آب بها از ابتدای مهرماه و با شروع دوره پنجم قرائت حذف خواهد شد .

به نقل از آقای مهندس جدیدی مدیرعامل شرکت پویش رایانه قشم ، این شرکت به عنوان متولی اجرای امور خدمات مشترکین آب و فاضلاب در استان هرمزگان کلیه مقدمات اجرای این طرح را فراهم نموده است . در این راستا کلیه مشترکین می توانند با ارسال کد هشت رقمی شماره اشتراک خود به سامانه ۳۰۰۰۴۱۲۲ شماره همراه خود را در این سامانه جهت دریافت اطلاعات قبوض صادره ثبت نمایند . ضمنا شرکت پویش قشم مراحل پایانی تولید سیستم موبایلی همراه آب را در دست دارد که با تکمیل همزمان آن با طرح حذف کاغذی قبض ، مشترکین می توانند با نصب آن ضمن دریافت خدمات آب و فاضلاب بر روی تلفن همراه خود ، اطلاعات قبض آب بها را نیز بر روی این سامانه دریافت نمایند . جهت آگاهی کلیه مشترکین با نحوه اجرای طرح حذف کاغذی قبض آب بها و خدمات سامانه پیامکی و سیستم همراه آب ، ضمن اقدامات صورت گرفته شده از طریق روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان ، شرکت پویش قشم نیز با تغییر فرمت و ظاهر آخرین قبض آب بهای تحویلی به مشترکین ، مراتب را به اطلاع کلیه مشترکین رسانده است .

روابط عمومی شرکت داده پردازی برق و آب پویش قشم

 

حذف قض کاغذی از ابتدای مهرماه حذف قض کاغذی از ابتدای مهرماه حذف قض کاغذی از ابتدای مهرماه حذف قض کاغذی از ابتدای مهرماه حذف قض کاغذی از ابتدای مهرماه