شما اینجایید: تازه ها اجرای خدمات مشترکین آبفای شهرستان بوشهر

اجرای خدمات مشترکین آبفای استان بوشهر

طی دو قرارداد منعقد شده با شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر، انجام خدمات جامع امور مشترکین مناطق 1 و 4 استان بوشهر، شامل شهرستان بوشهر، دیر، کنگان، جم و عسلویه برای مدت 36 ماه به شرکت داده پردازی برق و آب پویش رایانه قشم واگذار گردید .

در این قرارداد کلیه خدمات امور مشترکین مناطق 1 و 4 این استان اعم از انجام عملیات قرائت کنتور، کنترل انجام محاسبات، ، صدور و چاپ توزیع قبوض، وصول مطالبات و همچنین انجام عملیات فروش و خدمات پس از فروش به این شرکت واگذار گردیده و بیش از 60 نفر به طور مستقیم در این دو پروژه مشغول به کار خواهند شد.

روابط عمومی شرکت داده پردازی برق و آب پویش قشم

 

نشست مدیرعامل نشست مدیرعامل