شما اینجایید: تازه ها آموزش دستورالعمل های واحدهای نظارت

برگزاری جلسه هماهنگی ابتدای سال و آموزش دستورالعمل های واحدهای نظارت بر قرائت و نظارت بر درآمد و وصول مطالبات

آموزش دستورالعمل های واحدهای نظارت بر قرائت و نظارت بر درآمد و وصول مطالبات

  در جلسه ای که در ابتدای سال 98 برگزار گردید چهار دستورالعمل مربوط به واحدهای نظارت بر قرائت و نظارت بر درآمد و وصول مطالبات آموزش و ابلاغ گردید.

در این جلسه که در تاریخ 23/01/1398 با حضور مدیرعامل محترم شرکت، مدیر برنامه ریزی،نظارت و ارزیابی ، مدیران نظارت بر قرائت و نظارت بر درآمد و وصول مطالبات بهمراه ناظرین و مأمورین این واحدها و کلیه سرپرستین دفاتر خدمات مشترکین نواحی برگزار گردید، چهار دستورالعمل آموزش داده شد و سیاستگذاری شرکت در سال جدید در این حوزه از سوی مدیرعامل تبیین گردید.

در این جلسه دستورالعمل گزارشات بازرسی عوامل قرائت توسط مدیر عامل محترم تشریح گردید که پس از دریافت تائید از معاونت مشترکین استان در اسرع وقت به کلیه دفاتر امور مشترکین جهت اجرا ابلاغ خواهد شد.

دستورالعمل نحوه برخورد با انشعابات غیرمجاز، دستورالعمل آزمایش کنتور و تعویض کنتور توسط سرکار خانم بروشک مدیر نظارت بر درآمد و وصول مطالبات به صورت کامل آموزش و جهت اجرا ابلاغ گردید.

در پایان مقرر گردید چنانچه هر یک از سرپرستین دفاتر یا مأمورین و ... پیشنهادی جهت تسهیل در اجرای این دستورالعمل ها یا بهبود اجرای خدمت مذکور را دارند، بصورت کتبی به مدیر مربوطه اعلام فرمایند.

روابط عمومی شرکت داده پردازی برق و آب پویش قشم

 

آموزش دستورالعمل های واحدهای نظارت آموزش دستورالعمل های واحدهای نظارت آموزش دستورالعمل های واحدهای نظارت آموزش دستورالعمل های واحدهای نظارت آموزش دستورالعمل های واحدهای نظارت