شما اینجایید: تازه ها مدیرعامل پویش قشم

افتتاح دفتر جدید شرکت

در راستاي مصوبات هيئت مديره شرکت ، دفتر مرکزي شرکت در شهر بندرعباس با حضور جناب آقاي مهندس رييس کرمي ، رياست محترم مجامع شرکت ، جناب آقاي مهندس جهان بيگلري ، رياست محترم هيئت مديره ، جناب آقاي مهندس بلوچ ، مديرعامل شرکت آتي رويکرد افکار ، جناب آقاي مهندس جديدي مديرعامل شرکت ، اعضاي هيئت مديره و جمعي از مديران ارشد شرکت افتتاح و به بهره برداري رسيد . در اين مراسم ضمن بازديد مهمانان از قسمت هاي مختلف ، مديرعامل شرکت گزارشي از روند تجهيز و بهره برداري ساختمان را به حاضرين ارائه و توسعه زيرساخت شرکت و توانمند سازي آن در حوزه ستادي در کنار بهبود ارائه خدمات اين حوزه به ساير بخش ها و پرسنل شاغل در پروژه هاي مختلف در سطح استان که در حال حاضر بالغ بر 200 نفر مي باشند را اهداف پيش روي شرکت برشمرد.

روابط عمومی شرکت داده پردازی برق و آب پویش قشم

 

افتتاحیه دفتر عکس دسته جمعی ممدیران ارشد عکس دسته جمعی